Bản quyền Office 365 hay ly cà phê mỗi tháng 2

Bản quyền Office 365 hay ly cà phê mỗi tháng
Office 365 là cái chi? Office 365 thực chất ra chỉ là tên gọi cho phiên bản Office như truyền thống trước đây của Microsoft nhưng sẽ tích hợp thêm các thành phần của “đám mây” (Cloud) để từ đó có một tên gọi chung nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người dùng. Vì có ...