[Download] – Windows 10 Update tháng 1/2017 bản chính thức từ MSDN

[Download] – Windows 10 Update tháng 1/2017 bản chính thức từ MSDN
Vào một đêm vô tình mình vào download Image của Window Server 2016 thì vô tình thấy Microsoft đã update bộ cài của các hệ điều hành thông dụng. Mình down về chia sẻ lại cho mọi người ngay 😀 Windows 10 (Multiple Editions), Version 1607 (Updated Jan 2017) (x64) – DVD (English) SHA1: 44064680647EE4C877A6F54739AD82759147C828 ...