[Exam] HOT! – Trở thành chuyên gia Microsoft Azure hoặc Office 365 MIỄN PHÍ

[Exam] HOT! - Trở thành chuyên gia Microsoft Azure hoặc Office 365 MIỄN PHÍ
Hiện tại trang Born to Learn của Microsoft vừa thông báo cho thi chứng chỉ các môn của Microsoft Azure và Office 365 hoàn toàn miễn phí, dĩ nhiên là có điều kiện. Để trở thành Microsoft Certified Specialist in Azure, Pass một hoặc cả hai môn: 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions 70-533: Implementing Azure Infrastructure Solutions ...

TỔNG QUAN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (Phần 2) 1

TỔNG QUAN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (Phần 2)
Tiếp theo phần trước, ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cấu thành và chi tiết các mô hình điện toán đám mây. Cloud computing đang thay đổi sự truyền tải dịch vụ IT thế nào? Một sự biến chuyển lớn đang diễn ra trong toàn cộng đồng IT trong vài năm ...

TỔNG QUAN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (Phần 1) 1

Một sự thay đổi to lớn đang diễn ra trong ngành công nghệ thông tin (IT). Người tiêu dùng đang lựa chọn thiết bị ở nhiều dạng khác nhau, họ mang những công nghệ và tính năng mạnh mẽ đó để áp dụng vào công việc. Họ muốn ngành IT truyền tải nhiều dịch vụ ...