[Download] – Windows 10 Update tháng 1/2017 bản chính thức từ MSDN

Vào một đêm vô tình mình vào download Image của Window Server 2016 thì vô tình thấy Microsoft đã update bộ cài của các hệ điều hành thông dụng. Mình down về chia sẻ lại cho mọi người ngay 😀

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1607 (Updated Jan 2017) (x64) – DVD (English)
SHA1: 44064680647EE4C877A6F54739AD82759147C828
File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x64_dvd_9714399.iso
Link: https://www.fshare.vn/file/3AV8BKODLLWI

Windows 10 (Multiple Editions), Version 1607 (Updated Jan 2017) (x86) – DVD (English)
SHA1: 881FB134061D86042AEF5F1ABA6E255C22A79613
File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jan_2017_x86_dvd_9714393.iso
Link: https://www.fshare.vn/file/132QB1XBG2MQ

 

Bạn nào đang làm IoT trên Raspberry thì có thể sử update ISO mới này:


Windows 10 IoT Core, Version 1607 (Updated Aug 2016) (x86, x64, ARM) – DVD (English)
SHA1: 220BD89ED4B815E0AE8BADC8F0F936D9BD1A10D6
File name: en_windows_10_iot_core_version_1607_updated_aug_2016_x86_x64_arm_dvd_9057855.iso
Link: https://www.fshare.vn/file/ZXH8IJWPH1EN

 

Ngoài ra thì Windows Server 2016 vừa ra đang hot nên bạn cũng có thể trải nghiệm thử:


Windows Server 2016 (x64) – DVD (English)
Released: 1/12/2017
SHA1: F185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
File name: en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso
Link: https://www.fshare.vn/file/1TR3WXQKDX85

Chúc các bạn vui vẻ với những siêu phẩm mới 😀

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply