Lộ trình thi MCSE: Server Infrastructure khi đã có MCSA 2008

Lộ trình thi MCSE: Server Infrastructure khi đã có MCSA 2008
Windows Server 2012 đang trong đoạn thử nghiệm, chuẩn bị ra mắt. Bạn đang có MCSA 2008, bạn suy nghĩ không biết làm thế nào để mình có sở hữu được chứng chỉ của Windows Server 2012. Mình cũng như các bạn, sau một hồi nghiên cứu mình đã chọn hướng đi cho mình đó ...