Xác thực SHA1 cho Windows 8.1 Preview và Windows Server 2012 R2

Hiện tại mình chưa get được Directlink từ MSDN Subscription nên không cung cấp được cho các bạn. Mình sẽ sớm cập nhật. Các bạn nào đã down thì check tên file và hash SHA1 để coi thử có phải hàng zin không nhé.

Windows 8.1 Preview
File Name: en_windows_8.1_preview_x86_dvd_2358833.iso
SHA1: 447CCD24EB3DC6CFD9A42E62A5F6418B578E3CBF
File Name: en_windows_8.1_preview_x64_dvd_2358761.iso
SHA1: D8076E029292FBC933792D215793045031255FF6

Windows Server 2012 R2
File Name: en_windows_server_2012_r2_datacenter_preview_x64_dvd_2358570.iso
SHA1: DF8396B8EA3EB74E0D678E098D050CB51D2FCC36

Các bản này khi cài điều đòi key đấy nhé. Mình đang nghĩ có khả năng đây là bảng chính thức vì mình đc cấp 1 lượng key cố đinh để active như các bản windows khác.
Cách check:
https://anvona.com/cong-cu-ho-tro-kiem-tra-tinh-toan-ven-cua-file/

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply